ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Τα προϊόντα μας είναι πιστοποιημένα κατά CE και με υψηλή απόδοση. Επιπλέον η εταιρεία έχει αναπτύξει ένα υψηλό τεχνολογικό υπόβαθρο για τις ειδικές μεταλλικές κατασκευές, μέσα από την πολυετή εμπειρία και τον σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό. Η σειρά των προϊόντων μας περιλαμβάνει:

  • Χαλύβδινους Λέβητες στερεών καυσίμων και πετρελαίου / φυσικού αερίου έως 1163 kW
  • Ενεργειακά Τζάκια μέχρι 35 kW
  • Αερολέβητες στερεών καυσίμων έως 296 kW
  • Χαλύβδινοι Λέβητες Βιομάζας / Πέλλετ έως 500 kW
  • Ηλιακή Θέρμανση
  • Χαλύβδινες δεξαμενές πετρελαίου
Χρήση
Καύσιμο
Ισχύς